PRAVILA
I UVJETI

GRAND HOTEL 4 OPATIJSKA CVIJETA
OPATIJA, HRVATSKA
www.science4health.eu

OBRAZAC ZA PRIJAVU SPONZORSTVA

Obrazac za prijavu sponzorstva uzet će se u obzir samo ako je prijava ispunjena na službenom obrascu, te je isti ispravno popunjen i potpisan i poslan zajedno sa potrebnom uplatom. 

Reistracija će se potvrditi ukoliko još ima slobodnog izložbenog prostora.

Prijavljeni izlagači će biti pismeno obaviješteni o primitku ili odbijanju njihovih prijava. U slučaju odbijanja, sve uplate će biti u cijelosti vraćene.

OBVEZE I PRAVA IZLAGAČA

Registracija označava puni pristanak od strane izlagača na sve uvjete i pravila izložbe.

Prilikom prijave obrasca za sponzorstvo, izlagač se bespovratno obvezuje zauzeti izložbeni prostor koji mu je dodijeljen, te održavati isti sve do datuma završetka izložbe.

Izlagač može samo na svom zakupljenom izložbenom prostoru/štandu izlagati materijale, proizvode ili usluge opisane u obrascu za prijavu sponzorstva.

Ni u kojem slučaju nije dozvoljeno reklamiranje tvrtki koje nisu izlagači. Iznajmljivanje i podjela izlagačkog prostora/štanda je zabranjena.

PRAVILA IZLOŽBE

Organizator zadržava pravo odlučivanja o konačnoj podjeli izložbenog prostora.

Izlagači ne smiju dodijeljeni prostor dijeliti s drugima bez unaprijed dobivenog pismenog pristanka organizatora. 

Organizator zadržava pravo promjene podjele izložbenog prostora, te ograničavanja istog, promjenu lokacije ilivremena održavanja izložbe, ukoliko nepredvidivi događaji uvjetuju takvu akciju. Ako zbog nepredviđenih događaja dođe do otkazivanja izložbe, organizator ne preuzima odgovornost za nastale troškove, osim za trošak iznajmljivanja izložbenog prostora. 

Svi izložbeni predmeti moraju biti izloženi tako da ne blokiraju prolaze između izlagača niti da ulaze u prostor drugih izlagača. 

Izlagači su odgovorni za troškove, uređenje, postavljanje i dostavu izložbenih proizvoda te njihovo uklanjanje s područja izložbe.

Zapaljivi materijali se ne smiju koristiti. Oprema koja se izlaže ili prikazuje mora biti postavljena pod strogim mjerama opreza. 

Izlagači preuzimaju odgovornost poštivanja rasporeda izložbe, što znači da njihovi izložbeni prostori moraju biti spremni prije početka izložbe,
te da ne smiju početi spremati ili pakirati prije kraja izložbe. Izlagačeva je obveza pokupiti svu svoju opremu i druge vrijednosti. Ukoliko to ne učini organizator će organizirati njihovo uklanjanje na trošak i rizik izlagača.

Izlagači su obavezni osigurati na svojim štandovima dovoljan broj

OBVEZE I PRAVA ORGANIZATORA

Organizator preuzima obvezu podjele izložbenog prostora poštivajući, koliko je god moguće, želje izlagača.

Prijave će biti razmatrane po redoslijedu dospijeća registracijskih obrazaca zajedno sa uplatama.

Organizator zadržava pravo, u slučaju apsolutne potrebe, da preuredi položaj izložbenih prostora/štandova, bez obveze nadoknade izlagačima. Organizator također zadržava pravo ponuditi izložbeni prostor/štand, koji do početka izložbe  nije popunjen, drugom izlagaču i to bez naknade izlagaču koji se nije pojavio.

OTKAZIVANJE

U slučaju pismenog otkaza slijedi postupak gore naveden.

ODGOVORNOSTI OKO OSIGURANJA

Oprema i ostali izloženi materijali postavljeni od strane izlagača nisu osigurani te organizator ni u kojem slučaju ne preuzima odgovornost za gubitak ili kvar nanesen opremi ili drugom vlasništvu izlagača. Izlagač preuzima odgovornost osiguranja svog vlasništva i osoblja te neće držati odgovornim organizatore za eventualnu nanesenu štetu

ljudi tijekom trajanja izložbe. Ukoliko izlagač ne izvrši uplatu na vrijeme, izložbe ima pravo prekinuti ugovor, povući potvrdu pristanka,  sklopiti nove dogovore u vezi dotičnog štanda ili zahtijevati naknadu troškova zbog nepoštivanja ugovora. 

Sudjelovanje izlagača ovisit će o poštivanju svih navedenih pravila i uvjeta. Pristup izložbi omogućen je samo uz prikaz akreditacije koje će dijeliti organizator. Bedževi izlagača neće biti unaprijed poslani poštom, nego će ih se moći podignuti na mjestu za registraciju.

Organizator je zadužen osigurati dnevno čišćenje prolaza između izložbenih prostora/štandova, dok su sami izlagači zaduženi za čišćenje svojih izložbenih prostora/štandova. 

Ponuda pića sudionicima od strane izlagača dozvoljena je samo ako se poštuju pravila cateringa unutar izložbene zgrade. 

Izložbeni prostor koji je na raspolaganju izlagačima mora biti vraćen u zatečenom stanju. U slučaju nanesene štete ili gubitka posuđene opreme ili štete na zakupljenom prostoru, troškovi popravka ili zamjene naplatit će se izlagaču. 

Sva posebna dekoracija ili dodatni namještaj mora unaprijed biti prijavljen organizatoru radi autorizacije. 

Reklamni paneli i slični displeji nisu dozvoljeni izvan izložbenog prostora i dozvoljenih područja.

 Organizator neće odobriti štandove koji ne zadovoljavaju navedene kriterije, sve dok se ne učine potrebne izmjene.