Science 4 Health

1. hrvatski kongres prevencijske i sportske medicine te kardiološke rehabilitacije s međunarodnim sudjelovanjem

GLAVNE
TEME KONGRESA

LIFESTYLE I INTEGRATIVNA MEDICINA

PREVENTIVNA KARDIOLOGIJA

KARDIOLOŠKA REHABILITACIJA

SPORTSKA KARDIOLOGIJA

“RADIONICE” :

  • ERGOSPIROMETRIJA U SPORTAŠA I KARDIOVASKULARNIH BOLESNIKA

  • EKG U SPORTAŠA

Sadržaj simpozija će obuhvaćati ključna znanja o medicini životnog stila, kardiološkoj rehabilitaciji te prevencijskoj i sportskoj medicini.

Program čine plenarna predavanja, znanstvena priopćenja, radionice funkcionalnih testiranja u sportskoj i rehabilitacijskoj medicini (CPET), radionice EKG-a u sportaša te interaktivne edukativne sadržaje.

.

THALASSOTHERAPIA OPATIJA

Obaranje Guinnessovog rekorda -
u najdužem podvodnom hodu u jednom dahu!
(Vitomir Maričić - sportaš)

ORGANIZATORI:

THALASSOTHERAPIA OPATIJA – Klinika za liječenje i rehabilitaciju i prevenciju bolesti srca i krvnih žila

KATEDRA ZA REHABILITACIJSKU I SPORTSKU MEDICINU, Medicinski fakultet Sveuličišta u Rijeci 

KOORGANIZATORI:

Radna skupina za prevenciju i rehabilitaciju bolesti srca i krvnih žila Hrvatskoga kardiološkog društva 

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Klaster zdravstvenog turizma Kvarnera

Hrvatska udruga kardioloških medicinskih sestara

ORGANIZATORSKI ODBOR:

Kongresni direktor:
Viktor Peršić
Tajnik organizatorskog odbora
Dijana Travica Samsa