SPONZORSKI
PAKETI

SILVER 20.000 kn*


Postava logotipa na pozivno pismo
Postava logotipa na preliminarni i fnalni program kongresa
Postava logotipa na plakat kongresa
Postava logotipa na brošuru kongresa
Postava logotipa u rubrici „sponsors“
5 uključenih kotizacija

*sve cijene izražene su bez PDV-a

GOLD 40.000 kn*


Postava logotipa na pozivno pismo
Postava logotipa na preliminarni i fnalni program kongresa
Postava logotipa na plakat kongresa
Postava ½ stranice u boji na brošuru kongresa + logotip
Postava logotipa u rubrici „sponsors“
10 uključenih kotizacija
2 kotizacije za sponzore
Izložbeni prostor površine 3m2

*sve cijene izražene su bez PDV-a

PLATINUM 60.000 kn*


• Postava logotipa na pozivno pismo
• Postava logotipa na preliminarni i fnalni program kongresa
• Postava logotipa na plakat kongresa
• Postava cijele A4 stranice u boji na brošuru kongresa + logotip
• Postava logotipa u rubrici „sponsors“
• 12 uključenih kotizacija
• 2 kotizacije za sponzore
• Izložbeni prostor površine 4m2
• pokroviteljstvo jedne sekcije bez utjecaja na sadržaj
(navedeno u programu + zahvala sponzoru na kraju sekcije)

*sve cijene izražene su bez PDV-a

OGLAŠAVANJE 3.500,00kn

Oglas u boji preko cijele stranice u konačnom programu Skupa.

ULAGANJE PROMOTIVNOG MATERIJALA 3.900,00kn*

Sponzor osigurava promotivne materijale koji se distribuiraju svim sudionicima kongresa.
Materijali mogu biti u obliku oglasa i malih brošura, blokova i olovaka s logom tvrtke ili slično.

 • postavljanje promotivnih materijala na stol
 •  promocija na svim zaslonima i platnima za vrijeme Kongresa
 • objava na listi sponzora u konačnom programu

JEDNA STANKA UZ KAVU 15.000,00kn*

Sponzor može biti domaćin na stanci uz kavu za sve sudionike.

 • postavljanje promotivnih materijala na stol
 •  promocija na svim zaslonima i platnima za vrijeme Kongresa
 • objava na listi sponzora u konačnom programu

DNEVNE STANKE UZ KAVU 25.000,00kn*

Sponzor može biti domaćin na stanci uz kavu za sve sudionike.

 • postavljanje promotivnih materijala na stol
 •  promocija na svim zaslonima i platnima za vrijeme Kongresa
 • objava na listi sponzora u konačnom programu

*cijena za 2 pauze za kavu u jednom danu

CILJANA SPONZORSTVA prema dogovoru

Slobodno oglašavanje u prostoru za vrijeme Koktela dobrodošlice / Svečane večere

IZLOŽBENI PROSTOR 3.000,00kn*

Izlagač ostvaruje pravo zakupa izložbenog prostora. U izložbeni prostor su uključeni jedan stol i stolica, ali izlagači mogu postaviti svoj promo štand i druge materijale. Minimum zakupa je 3 kvadratna metra**

Izložbeni prostor je idealna prilika za upoznavanje partnera i ostvarivanje poslovnih kontakata.

*cijena za 1 kvadrat

**osim za sponzore s grupom od >10 sudionika

SCIENCE 4 HEALTH

17. - 18. rujna, 2021.

GRAND HOTEL 4 OPATIJSKA CVIJETA
OPATIJA, HRVATSKA
www.science4health.eu

MINI 15 - SIMPOZIJ 25.000,00kn

 • Standardna A/V oprema i tehnička podrška
 • dopuštenje za upotrebu vašeg slogana tj. naziva prezentacije ili predavanja 
 • objava na listi sponzora u konačnom programu
Organizacijski je odbor tijekom planiranja znanstvenog programa predvidio termin u trajanju od maksimum 15 minuta koji će biti ekskluzivno namijenjen sponzorskim prezentacijama ili predavanjima. Sadržaj prezentacije/predavanja potrebno je prikazati organizacijskom odboru konferencije koji će odobriti njegovo održavanje. Svi sudionici sponzorske prezentacije ili predavanja moraju biti registrirani, a kao organizator prezentacije ili predavanja snosite fiksnu naknadu i sve ostale troškove sudjelovanja na krovnoj konferenciji – uključujući kotizaciju, putne troškove i smještaj za prezentere ili predavače koje mora odobriti organizacijski odbor. 

MINI 20 - SIMPOZIJ 35.000,00kn

 • Standardna A/V oprema i tehnička podrška
 • dopuštenje za upotrebu vašeg slogana tj. naziva prezentacije ili predavanja 
 • objava na listi sponzora u konačnom programu
Organizacijski je odbor tijekom planiranja znanstvenog programa predvidio termin u trajanju od maksimum 20 minuta koji će biti ekskluzivno namijenjen sponzorskim prezentacijama ili predavanjima. Sadržaj prezentacije/predavanja potrebno je prikazati organizacijskom odboru konferencije koji će odobriti njegovo održavanje. Svi sudionici sponzorske prezentacije ili predavanja moraju biti registrirani, a kao organizator prezentacije ili predavanja snosite fiksnu naknadu i sve ostale troškove sudjelovanja na krovnoj konferenciji – uključujući kotizaciju, putne troškove i smještaj za prezentere ili predavače koje mora odobriti organizacijski odbor. 

MINI30-SIMPOZIJ 45.000,00kn

 • Standardna A/V oprema i tehnička podrška
 • dopuštenje za upotrebu vašeg slogana tj. naziva prezentacije ili predavanja 
 • objava na listi sponzora u konačnom programu
Organizacijski je odbor tijekom planiranja znanstvenog programa predvidio termin u trajanju od maksimum 30 minuta koji će biti ekskluzivno namijenjen sponzorskim prezentacijama ili predavanjima. Sadržaj prezentacije/predavanja potrebno je prikazati organizacijskom odboru konferencije koji će odobriti njegovo održavanje. Svi sudionici sponzorske prezentacije ili predavanja moraju biti registrirani, a kao organizator prezentacije ili predavanja snosite fiksnu naknadu i sve ostale troškove sudjelovanja na krovnoj konferenciji – uključujući kotizaciju, putne troškove i smještaj za prezentere ili predavače koje mora odobriti organizacijski odbor. 
ssss