SPONZORSHIP PACKAGES

SILVER PACKAGE 20.000 kn *

 • Adding a logo on the invitation letter
 • Adding a logo on the preliminary and final program of the congress
 • Adding a logo on a congress poster
 • Adding a logo on a congress brochure
 • Adding a logo in the ‘sponsors’ section
 • includes 5 registration fees

 

* all the prices are without VAT

GOLD PACKAGE 40.000 kn*

 • Adding a logo on the invitation letter
 • Adding a logo on the preliminary and final program of the congress
 • Adding a logo on a congress poster
 • Placement of ½ colour pages on the congress brochure + logo
 • Adding a logo in the ‘sponsors’ section
 • includes 5 registration fees
 • 2 registration fees for sponsors
 • Exhibition space of 3m2

* all prices are without VAT

 

PLATINUM PACKAGE 60.000 kn*

 • Adding a logo on the invitation letter
 • Adding a logo on the preliminary and final program of the congress
 • Adding a logo on a congress poster
 • Placement of the entire A4 color page on the congress brochure + logo
 • Adding logo in the ‘sponsors’ section
 • 12 registration fees included
 • 2 registration fees for sponsors
 • Exhibition space of 4m2
 • Sponsorship of one section without affecting the content

(listing in the program + thanks to the sponsor at the end of the section)

* all prices are without VAT

 

OGLAŠAVANJE 3.500,00kn

Oglas u boji preko cijele stranice u konačnom programu Skupa.

ULAGANJE PROMOTIVNOG MATERIJALA 3.900,00kn*

Sponzor osigurava promotivne materijale koji se distribuiraju svim sudionicima kongresa.
Materijali mogu biti u obliku oglasa i malih brošura, blokova i olovaka s logom tvrtke ili slično.

 • postavljanje promotivnih materijala na stol
 •  promocija na svim zaslonima i platnima za vrijeme Kongresa
 • objava na listi sponzora u konačnom programu

JEDNA STANKA UZ KAVU 15.000,00kn*

Sponzor može biti domaćin na stanci uz kavu za sve sudionike.

 • postavljanje promotivnih materijala na stol
 •  promocija na svim zaslonima i platnima za vrijeme Kongresa
 • objava na listi sponzora u konačnom programu

DNEVNE STANKE UZ KAVU 25.000,00kn*

Sponzor može biti domaćin na stanci uz kavu za sve sudionike.

 • postavljanje promotivnih materijala na stol
 •  promocija na svim zaslonima i platnima za vrijeme Kongresa
 • objava na listi sponzora u konačnom programu

*cijena za 2 pauze za kavu u jednom danu

CILJANA SPONZORSTVA prema dogovoru

Slobodno oglašavanje u prostoru za vrijeme Koktela dobrodošlice / Svečane večere

IZLOŽBENI PROSTOR 3.000,00kn*

Izlagač ostvaruje pravo zakupa izložbenog prostora. U izložbeni prostor su uključeni jedan stol i stolica, ali izlagači mogu postaviti svoj promo štand i druge materijale. Minimum zakupa je 3 kvadratna metra**

Izložbeni prostor je idealna prilika za upoznavanje partnera i ostvarivanje poslovnih kontakata.

*cijena za 1 kvadrat

**osim za sponzore s grupom od >10 sudionika

SCIENCE 4 HEALTH

17. - 18. rujna, 2021.

GRAND HOTEL 4 OPATIJSKA CVIJETA
OPATIJA, HRVATSKA
www.science4health.eu

MINI 15 - SIMPOZIJ 25.000,00kn

 • Standardna A/V oprema i tehnička podrška
 • dopuštenje za upotrebu vašeg slogana tj. naziva prezentacije ili predavanja 
 • objava na listi sponzora u konačnom programu
Organizacijski je odbor tijekom planiranja znanstvenog programa predvidio termin u trajanju od maksimum 15 minuta koji će biti ekskluzivno namijenjen sponzorskim prezentacijama ili predavanjima. Sadržaj prezentacije/predavanja potrebno je prikazati organizacijskom odboru konferencije koji će odobriti njegovo održavanje. Svi sudionici sponzorske prezentacije ili predavanja moraju biti registrirani, a kao organizator prezentacije ili predavanja snosite fiksnu naknadu i sve ostale troškove sudjelovanja na krovnoj konferenciji – uključujući kotizaciju, putne troškove i smještaj za prezentere ili predavače koje mora odobriti organizacijski odbor. 

MINI 20 - SIMPOZIJ 35.000,00kn

 • Standardna A/V oprema i tehnička podrška
 • dopuštenje za upotrebu vašeg slogana tj. naziva prezentacije ili predavanja 
 • objava na listi sponzora u konačnom programu
Organizacijski je odbor tijekom planiranja znanstvenog programa predvidio termin u trajanju od maksimum 20 minuta koji će biti ekskluzivno namijenjen sponzorskim prezentacijama ili predavanjima. Sadržaj prezentacije/predavanja potrebno je prikazati organizacijskom odboru konferencije koji će odobriti njegovo održavanje. Svi sudionici sponzorske prezentacije ili predavanja moraju biti registrirani, a kao organizator prezentacije ili predavanja snosite fiksnu naknadu i sve ostale troškove sudjelovanja na krovnoj konferenciji – uključujući kotizaciju, putne troškove i smještaj za prezentere ili predavače koje mora odobriti organizacijski odbor. 

MINI30-SIMPOZIJ 45.000,00kn

 • Standardna A/V oprema i tehnička podrška
 • dopuštenje za upotrebu vašeg slogana tj. naziva prezentacije ili predavanja 
 • objava na listi sponzora u konačnom programu
Organizacijski je odbor tijekom planiranja znanstvenog programa predvidio termin u trajanju od maksimum 30 minuta koji će biti ekskluzivno namijenjen sponzorskim prezentacijama ili predavanjima. Sadržaj prezentacije/predavanja potrebno je prikazati organizacijskom odboru konferencije koji će odobriti njegovo održavanje. Svi sudionici sponzorske prezentacije ili predavanja moraju biti registrirani, a kao organizator prezentacije ili predavanja snosite fiksnu naknadu i sve ostale troškove sudjelovanja na krovnoj konferenciji – uključujući kotizaciju, putne troškove i smještaj za prezentere ili predavače koje mora odobriti organizacijski odbor. 
ssss